Adaro Consultores

Contacto

En cumprimento da normativa de protección de datos, informámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita a través do presente formulario, serán utilizados por Adaro Consultores, para tramitar a súa solicitude de información respecto ao asunto indicado ou ben para enviarlle o newsletter solicitado. Polo tanto marcando a casilla, cuxa aceptación é obligatoria para o contacto,
acepto o tratamento dos datos nos términos indicados e confirmo ler e aceptado a Política de privacidade.