A Xunta lanza o 4º plan de rescate dirixido a autónomos e empresas

Novembro 10, 2021

O plan conta cunha dotación de 134,4 millóns de euros que quedaron sen executar do 3º plan de rescate, activado pola Xunta cos 234,4 millóns da transferencia estatal que lle correspondeu a Galicia na repartición por comunidades autónomas. Serán beneficiarias as persoas traballadoras autónomas que tributen por módulos, que recibirán…

Plan Galicia Emprega de Incentivos á Contratación e á Formación na empresa ordinaria

Maio 31, 2021

El Plan Galicia establece ayudas que favorecen la contratación de personas desempleadas en la empresa ordinaria y, especialmente, de aquellas que tienen mayores dificultades de inserción laboral con la finalidad de paliar los perjuicios derivados de los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 sobre el mercado de trabajo.